U volgde een opleiding bij Arkance Systems? Dit kon online, fysiek of zelfs via een Virtual Classroom. Laat uw mening weten via het onderstaande evaluatieformulier. Onze docenten en ons technische team luisteren graag naar uw feedback om de inhoud en kwaliteit van onze opleidingen te garanderen én verbeteren.

Evalueer uw klassikale opleiding bij Arkance Systems

 • Uw persoonlijke gegevens

 • Gegevens van de opleiding

 • Uw algemene waardering

 • Welke andere opleidingen interesseren u?

 • Slotconclusie

 • De persoonsgegevens die via de website https://www.arkance-systems.be (hierna te noemen "de Website") worden verzameld, zijn bestemd om te worden verwerkt door ARKANCE SYSTEMS BELUX, de verwerkingsverantwoordelijke, voor de doeleinden om uw verzoek om informatie te verwerken en om u beter te leren kennen. De informatie gemarkeerd met een ster is verplicht voor de behandeling van uw verzoeken. In overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving ter bescherming van persoonsgegevens, heeft u: · het recht op toegang tot en rectificatie, wissing en overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens; · het recht op beperking van de verwerking en het recht om bezwaar (op gegronde redenen) te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens; U heeft eveneens het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, de Autoriteit Persoonsgegevens, indien u van mening bent dat sprake is van een inbreuk op de Toepasselijk Gegevensbeschermingsrecht. U kunt deze rechten uitoefenen door een bericht te sturen naar het volgende e-mailadres: dpo@monnoyeur.com U wordt echter erop gewezen dat uw verzoek in de praktijk mogelijk gevolgen heeft voor uw verzoek om informatie. Voor meer informatie betreffende deze verwerking verwijzen wij u naar onze Privacy Beleid GDPR Privacy Policy.

Evalueer uw online opleiding bij Arkance Systems

 • Uw persoonlijke gegevens

 • Gegevens van de opleiding

 • Uw algemene waardering

 • Welke andere opleidingen interesseren u?

 • Slotconclusie

 • De persoonsgegevens die via de website https://www.arkance-systems.be (hierna te noemen "de Website") worden verzameld, zijn bestemd om te worden verwerkt door ARKANCE SYSTEMS BELUX, de verwerkingsverantwoordelijke, voor de doeleinden om uw verzoek om informatie te verwerken en om u beter te leren kennen. De informatie gemarkeerd met een ster is verplicht voor de behandeling van uw verzoeken. In overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving ter bescherming van persoonsgegevens, heeft u: · het recht op toegang tot en rectificatie, wissing en overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens; · het recht op beperking van de verwerking en het recht om bezwaar (op gegronde redenen) te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens; U heeft eveneens het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, de Autoriteit Persoonsgegevens, indien u van mening bent dat sprake is van een inbreuk op de Toepasselijk Gegevensbeschermingsrecht. U kunt deze rechten uitoefenen door een bericht te sturen naar het volgende e-mailadres: dpo@monnoyeur.com U wordt echter erop gewezen dat uw verzoek in de praktijk mogelijk gevolgen heeft voor uw verzoek om informatie. Voor meer informatie betreffende deze verwerking verwijzen wij u naar onze Privacy Beleid GDPR Privacy Policy.