Benut de expertise van Arkance Systems

Holixa bestaat uit een dertigtal ontwikkelaars die intern enkele aanvullende producten en softwareplug-ins maken om aan de specifieke behoeften van onze klanten en partners te voldoen.

 • Ontwikkeling van oplossingen die het gebruik van bepaalde functies van de software, ontwikkeld door partners als Autodesk en/of Trimble, verbeteren of verrijken.
 • Maatwerkoplossingen op verzoek van de klant om te beantwoorden aan de vereisten van zijn workflow.
logo-holixa-500px

Arkance Systems behoort tot het internationale Autodesk Developer Network. Dit is zowel een erkenning van onze vaardigheden als een garantie voor onze klanten om een contactpersoon te hebben die over strategische informatie beschikt ruim voordat deze openbaar wordt gemaakt.

Eenvoudig verkeersomleidingsplannen aanmaken in AutoCAD

Holixa verkeersbordenbibliotheek en TopoPlanner

 • Vul in AutoCAD een adres in via onze Geocoder
 • Knip een geogerefereerde afbeelding uit de GRB-databank
 • Schets de omleidingsroute op deze kaart volgens correcte geografische locatie
 • Haal de nodige verkeersborden uit onze verkeersbordenbibliotheek en plaats ze in de tekening op de juiste locatie en eventueel met correcte tussenafstanden
 • Leg het omleidingsplan ter goedkeuring voor aan politie en lokale overheden

Holixa DHMV conversie naar LAZ

Download de LIDAR data van Informatie Vlaanderen rechtstreeks in AutoCAD en maak terreinmodellen in Civil 3D op basis van deze dataset.

 • Geef in AutoCAD een coördinaat op of een selectievenster rondom uw project
 • Deze tool haalt de nodige informatie rechtstreeks uit de open data ‘Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen’ via LIDAR open-data van Informatie Vlaanderen
 • Vervolgens wordt de puntenwolk samengevoegd tot een enkel LAZ-bestand
 • Indien gewenst kunt u het aantal punten in de puntenwolk reduceren in eenzelfde beweging
 • Importeer deze data via ReCap in AutoCAD Civil 3D voor het visualiseren van een realistische 3D omgeving en het genereren van terreinmodellen voor berekening van grondverzet, voorstudies, ...

Converteer IMKL pakketten naar GIS-, AR- en vectoriele datasets

 • Volledige dataset naar ESRI shape lagen en attributen voor GIS-toepassingen
 • Gefilterde dataset met shape lagen en attributen voor de Augmented Reality viewer Trimble SiteVision
 • Kabels en leidingen uit de IMKL-dataset wordt geprojecteerd op maaiveldhoogte voor een verbeterde weergave en terreinverkenning
 • Vectoriele omzettingen naar een DWG-bestand inclusief GRB-achtergrondinformatie
 • De gratis IMKL-reader voor AutoCAD Civil 3D kan ook de attribuuteigenschappen en gekoppelde documenten ophalen

Holixa Rail Enhancement Pack

Werkmethoden voor spooraannemers, studiebureaus en landmeters + tools voor het berekenen en genereren van plannen, meetgegevens en rapporten voor spoorwerken, productie van rails of ter controle op te leveren aan Infrabel of TUC RAIL.

Spooras-berekening voor spoorzettingsmeting

 • Berekening van een bestaande alignement met verkanting op basis van opgemeten rails (Holixa)
 • Conversie kan rechtstreeks geïmporteerd worden in spoortrolleys voor bijkomende controlemetingen waardoor u verschilrapporten kunt genereren als TUC RAIL controlefiche (Trimble Gedo)

Karakteristieke plaatjes

 • Opgemeten controlepunten en spoorgeometrie worden verzameld en omgezet naar plaatjes met karakteristieke eigenschappen van de spooras
 • Ook de delta’s tussen de as en het referentiepunt worden berekend indien deze as-built werden opgemeten

Opsplitsen van rails

 • In functie van tramsporen
 • Vertrekkend vanaf de geometrie van de spooras worden de rails berekend, uitgetekend en bemaat in functie van de gewenste of maximale lengte

Buigen van rails

 • In functie van tramsporen
 • De toe te passen buigstaat van een rail wordt berekend en gerapporteerd om zo de correcte parameters in te kunnen geven in de buigmachine van de centrale werkplaats

Tiny Robot voor wegmarkeringen

Arkance ontwikkelde een workflow voor het optimaal aansturen van een Tiny Surveyor om wegmarkeringen uit te zetten op het terrein.

 • Zet de topografische opmeting (met Totaalstation of GPS) om naar een AutoCAD-tekening
 • Voeg de meeste recente (publieke) geogerefereerde luchtfoto’s toe via de Holixa TopoPlanner
 • Ontwerp de nieuwe markeringsassen, op basis van de bestaande situatie, via de standaard spline tekenfunctionaliteit van AutoCAD
 • Exporteer naar DXF-formaat en importeer in de Tiny Surveyor voor automatische stakeout op het terrein