Met 70% van de projecten die het budget overschrijden en te laat worden opgeleverd, is het geen geheim dat de bouwsector manieren moet vinden om slimmer te werken.

Het verbeteren van het projectplanningsproces is een goede start. Verandering kan echter vrij moeilijk zijn in een conservatieve sector met diepgewortelde praktijken, waar projectmanagers traditioneel de planning maken voor de vele betrokken teams. Deze command-and-control aanpak is echter niet ingesteld op problemen die kunnen ontstaan tussen mijlpalen. Problemen zoals communicatiestoornissen, late leveringen van materiaal en planningsconflicten die ervoor kunnen zorgen dat tijdlijnen verschuiven en kosten stijgen.

Lean Construction biedt een heel goed alternatief. Maar wat is Lean Construction eigenlijk? Het is een proces waarin samenwerking en mensgerichtheid centraal staan en waarin alle belanghebbenden bij de productieplanning worden betrokken, inclusief degenen die het werk uitvoeren. Wanneer vakmensen beslissingen kunnen nemen die van invloed zijn op de planning van het project, worden knelpunten voorkomen, wordt verspilling tegengegaan en verlopen projecten vlotter.

Lees meer over hoe Lean Construction kan leiden tot kwalitatief betere en efficiëntere bouwprojecten in de infographic hieronder.

Gerelateerde artikels