Disclaimer


Het gebruik van de website www.www.arkance-systems.be is onderworpen aan de volgende voorwaarden. U wordt geacht ze te hebben gelezen en zonder voorbehoud te aanvaarden.

Gebruik van de website

Het doel van de website www.www.arkance-systems.be is om bezoekers te voorzien van informatie over Arkance Systems en haar producten en diensten. De inhoud van de website (inclusief hyperlinks) kan te allen tijde zonder aankondiging worden aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd.

Arkance Systems Belux besteedt veel aandacht en zorg aan de website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, correct, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle inspanningen kan Arkance Systems Belux niet garanderen dat alle verstrekte informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Aan de informatie op deze site kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

In het bijzonder zijn alle op de website vermelde prijzen onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor de gevolgen van dergelijke fouten. Op basis van deze fouten wordt geen overeenstemming bereikt.

Arkance Systems Belux garandeert evenmin dat de website zonder fouten of onderbrekingen zal functioneren. Arkance Systems Belux wijst uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af voor de juistheid, volledigheid, actualiteit van de verstrekte informatie en het (ononderbroken) gebruik van deze site.

Arkance Systems Belux kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de site of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, bedrijfsonderbrekingen, beschadiging van uw computersysteem of andere gegevens, of van uw apparatuur of programma’s.

Bescherming van persoonsgegevens 

Uw privacy is belangrijk voor Arkance Systems Belux. De meeste informatie is beschikbaar op of via onze website zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt. In sommige gevallen kan u echter worden gevraagd om persoonlijke informatie te verstrekken, bijvoorbeeld bij het invullen van formulieren. In dit geval worden de gegevens verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de wet op de gegevensbescherming van 6 juli 2000.

Arkance Systems Belux biedt u de volgende garanties:

  • Uw persoonsgegevens worden alleen verzameld en verwerkt om u de door u gevraagde informatie te verstrekken of om u de door u gevraagde dienst (online) te leveren.
  • Uw persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt.
  • U heeft altijd toegang tot uw persoonlijke gegevens en u kunt de juistheid ervan controleren.
  • Arkance Systems Belux neemt de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om misbruik van uw persoonlijke gegevens door derden te voorkomen.

Hyperlinks en referenties 

Op of via onze website wordt u via hyperlinks doorverwezen naar andere websites van overheden of organisaties en wordt u verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Arkance Systems Belux heeft in dergelijke gevallen geen enkele technische of inhoudelijke controle en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze sites en informatiebronnen.

Hyperlinks naar andere websites impliceren geen goedkeuring van de externe sites of hun inhoud. De links zijn bedoeld voor uw informatie en gemak. Arkance Systems Belux wijst dan ook alle verantwoordelijkheid af voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit de raadpleging of het gebruik van deze externe websites en hun inhoud.

Intellectuele eigendomsrechten 

Arkance Systems Belux behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor op alle op of via deze site aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). De informatie op deze website mag niet worden gekopieerd, gedownload of gepubliceerd, gedistribueerd of op elke wijze gereproduceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Arkance Systems Belux of de rechtmatige toestemming van de eigenaar. U mag echter wel informatie van deze website afdrukken en/of downloaden voor persoonlijk gebruik.

Belgisch recht

Deze website en deze disclaimer worden beheerst door het Belgisch recht. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze disclaimer zullen worden voorgelegd aan de exclusieve bevoegdheid van de bevoegde rechtbank in België.