Toont alle 6 resultaten

InfraWorks

InfraWorks-software voor conceptueel ontwerpen helpt je bij het modelleren en begrijpen van ontwerpprojecten in hun context.

  • Combineer grote hoeveelheden gegevens om informatierijke contextmodellen te maken.
  • Stroomlijn processen met conceptuele ontwerptools die engineeringprincipes bevatten.
  • Gebruik indrukwekkende afbeeldingen om jouw ontwerpen te evalueren en de intentie duidelijk te communiceren aan belanghebbenden.

Opleiding Dynamo for Civil 3D

 0,00

Dynamo is een visuele scripting- en programmeeromgeving. Omdat je op een visuele manier eigen routines kan opbouwen, is het snel aan te leren en kunnen ontwerpers efficiënt parametrische conceptuele ontwerpen evalueren en/of specifieke taken automatiseren.

Met Dynamo kunnen gebruikers de software gaan kneden om bijvoorbeeld werkmethodieken te integreren die de geometrie en de werking van het ontwerpmodel sturen.

InfoWorks Connector for Civil 3D

 0,00

Gebruik de Civil 3D InfoWorks Connector om leidingnetwerken te koppelen tussen Civil 3D en InfoWorks ICM SE.

InfoWorks ICM SE (van Innovyze) is een wijdverbreid hulpmiddel om geavanceerde hydrologische en hydraulische beoordelingen uit te voeren.

Infra Suite

 0,00

Arkance Systems ontwikkelde de Infra Suite, een set van zeer waardevolle tools om uw civiele projecten te stroomlijnen.

GeoCoder & Topoplanner
Importeren van background maps (achtergrondkaarten) in AutoCAD, Map 3D of Civil 3D

Survey
Landmeetkundige software voor het verwerken van field book data

GeoView
Mobile mapping voor het grote publiek

Cyclorama
Integreer panoramische 360° foto’s van Cyclomedia in AutoCAD

Catalog Editor

Arkance Systems ontwikkelde de Catalog Editor, een tool voor het aanvullen van een SB250 catalogus (xlsx) door middel van Quantity Takeoff bestanden (QTO) uit Civil 3D.

Op deze manier kunt u eenvoudig bestanden uit Civil 3D importeren in een Excel-bestand.

ORIS

 0,00

ORIS is een connector tussen Civil 3D (ontwerp voor wegeninfrastructuur) en ORIS (tool voor het verkrijgen van materiaal voor wegprojecten).

De ontwerpfase van een wegproject heeft een impact die kan oplopen tot 60% van de totale kosten. De keuze van de materialen en de supply chain hebben gevolgen voor de kosten en de uitstoot van broeikasgassen (tot 85% gedurende de looptijd van het project). In een context waarin de wegenbouwsector steeds meer gericht is op de ecologische voetafdruk van projecten, staan aannemers voor twee grote uitdagingen:

  • Optimaliseren van de plannen en de kosten
  • Enkel de beste en duurzaamste materialen kopen