Restauratie van de Notre-Dame kathedraal in Parijs omarmt digitale technologie en BIM


De openbare instelling die zich inzet voor het behoud en de restauratie van de Notre-Dame de Paris kathedraal kondigde een officieel mecenaat aan met Autodesk.

29.10.2021

De openbare instelling die zich inzet voor het behoud en de restauratie van de Notre-Dame de Paris kathedraal heeft een officieel mecenaat aangekondigd met Autodesk, een toonaangevende wereldwijde softwareleverancier. Autodesk biedt ontwerp- en bouwtechnologieoplossingen aan, waaronder Building Information Modeling (BIM) ondersteuning, een intelligent data- en geometrie 3D-modelleringsproces, en technische expertise. Het gebruik van BIM creëert een historisch digitaal record voor een grotere veerkracht bij toekomstige gebeurtenissen en restauratie.

Door deze innovatieve digitale aanpak te omarmen, maakt de openbare instelling die zich bezighoudt met het behoud en de restauratie van de Notre-Dame de Paris kathedraal cloud-samenwerking tussen belanghebbenden mogelijk en vertrouwt zij op een gemeenschappelijke gegevensomgeving die dient als centrale opslagplaats voor alle projectinformatie, zodat alle toegestane belanghebbenden toegang hebben tot de meest recente gegevens en plannen.

Dankzij gegevens die vóór de brand met behulp van reality capture-technologieën zijn gemaakt, kon Autodesk een 3D BIM-model maken van de Notre-Dame-kathedraal zoals die er vóór de ramp uitzag. Autodesk gebruikte vervolgens recente reality capture scans om 3D-modellen van na de brand te maken ter vergelijking.

Autodesk creëerde een digitale 3D-visualisatie van de Notre-Dame vanuit verschillende hoeken en posities van de zon.

Jean-Louis Georgelin, voorzitter van de openbare instelling die zich bezighoudt met het behoud en de restauratie van de Notre-Dame van Parijs kathedraal:

Ik dank Autodesk hartelijk voor de ondersteuning van de wedergeboorte van de Parijse Notre-Dame-kathedraal. Het gebruik van digitale technologieën voor het toezicht op en het beheer van de restauratiewerf is essentieel voor de openbare instelling. Dankzij het mecenaat van Autodesk wordt gebruik gemaakt van geavanceerde ontwerp- en bouwtechnologieën en BIM om de heropening van de kathedraal voor te bereiden en zowel pelgrims als bezoekers opnieuw te verwelkomen.

Nicolas Mangon, vice-president strategie voor architectuur, engineering en bouw bij Autodesk Frankrijk:

Bijdragen aan het behoud van het werelderfgoed voor huidige en toekomstige generaties, door innovatie en de democratisering van technologie, is al vele jaren de kern van het engagement van Autodesk. Vanaf de dagen na de brand van 15 april 2019 namen we deel aan de internationale solidariteitsbeweging door via de ‘Fondation du Patrimoine’ financiële steun te verlenen voor de restauratie van de Notre-Dame. Dit engagement wordt vandaag voortgezet via een partnerschap. Wij zijn er trots op dat wij onze technologieën in dienst kunnen stellen van de restauratie van de kathedraal, een project dat ons nauw aan het hart ligt en een cultureel symbool is in de hele wereld.

Bron: Autodesk Blogs