Dankzij onze oplossingen voor de Infrastructuur voldoet u aan de eisen en verwachtingen van de gebruiker. Ontwerp duurzamere infrastructuur voor mens en milieu met behulp van BIM, big data, cloud computing en analyse tools. Maak infrastructurele projecten voorspelbaarder en verminder de risico’s.

BIM voor Infrastructuur

De ‘B’ in BIM (Building Information Modeling) slaat al lang niet enkel meer op het naamwoord, het is ondertussen een werkwoord geworden. Zeker nu het zich ook al een tijdje richt op Infrastructuur. Gebruik intelligente, verbonden BIM-workflows om de resultaten van je infrastructuurprojecten te helpen verbeteren.

Connected Sites

Steeds meer integreren innovatieve benaderingen zich in bouwsites, zeker wanneer ze met elkaar connecteren. Wanneer bouwmachines met elkaar geconnecteerd zijn, kan je alle gegevens van de bouwsite gemakkelijk opslaan en delen in samenwerking met de machinebesturing en topografische uitrusting. Dit maakt het mogelijk om kantoor en bouwsite met elkaar te verbinden en alle projectinformatie te synchroniseren. Dit zorgt voor een open relatie tussen werf en kantoor.

Digitale Platformen

Infrastructuurprojecten worden steeds complexer. Ze volgen elkaar snel op, met verschillende nieuwe fases, deelnemers en software. Hierdoor is de keuze voor de juiste informatiestromen van groot belang. Het oude tijdperk van ‘uitwisseling’ laten we best achter ons. Vanaf nu werken we via digitale platformen.

Netwerken

Een netwerkinfrastructuur zit vrij ingewikkeld in elkaar en daardoor heeft u soms weinig inzicht over hoe u bestaande en nieuwe projecten aanpakt. Onze software lost alle mogelijke problemen op en visualiseert elk mogelijk onderdeeltje in uw netwerken.

Spoorwegen

Wie zich voor de exploitatie of constructie van spoorinfrastructuur baseert op real time informatie, moet beseffen dat dit een technologische revolutie teweegbrengt in zijn organisatie. Wij kunnen je alvast begeleiden in deze digitale transitie en je op het juiste spoor zetten.