Opleiding Civil 3D

Aalst (Nederlands)

Meer weten? Datum Locatie

Industrie Infrastructuur
Niveau Basic
Duur 4 dagen

Civil 3D is krachtige software voor de civiele techniek. Verwerk landmeetkundige data, ontwerp wegen, rioleringen, taluds en volumeobjecten. Beschik over ontwerp- en documentatiefuncties voor 2D- en 3D-data en BIM. Civil 3D biedt je voor elke fase van uw project de juiste gereedschappen.

Deze software is onderdeel van de AEC Collection

Tijdens deze vierdaagse basisopleiding Civil 3D leer je hoe deze software werkt, van het modelleren van een weg, een dijk of een funderingskuil voor een parkeerplaats tot het plannen van een route en het genereren van een volumetabel.

Civil 3D: totaaloplossing binnen de civiele branche

Met Civil 3D krijg je als infrastructuurontwerper beter inzicht in de prestaties van projecten. Daarnaast behoud je consistentie in gegevens en processen en reageer je sneller op eventuele veranderingen.

Civil 3D biedt je een betere, eenvoudigere en efficiëntere manier om civieltechnische projecten te ontwerpen, analyseren en documenteren. Daarnaast verhoog je jouw productiviteit door 3D ontwerpen te koppelen op een slimme manier.

Doelpubliek en vereisten

Doelpubliek: Tekenaars, ontwerpers, civiele ingenieurs, architecten, technici, elektriciens…

Vereisten: Voor deze opleiding is een basiskennis van AutoCAD vereist.

Kies de plaats en datum van jouw opleiding

Op aanvraag

Objectieven van de basisopleiding Civil 3D

Elke dag behandelen we een specifiek thema:

 • Algemeen overzicht + Points / Surface
 • Volumeberekeningen
 • Projecten met Wegen / Dijken
 • Geavanceerde 3D-projecten

Leermiddelen

Voor de opleiding:

 • Opleidingstraject van de cursist kwalificeren volgens zijn/haar niveau, verwachtingen en behoeften.

Tijdens de opleiding:

 • De kennis van de cursist valideren met behulp van verschillende praktische oefeningen. Eén uur is gereserveerd voor het gebruik van Civil 3D op een eigen project.
 • Eén cursist per werkplek.
 • De lessen worden teruggebracht tot maximaal 6-8 deelnemers voor optimale trainingsomstandigheden.
 • Begeleiding vanop afstand en overname van het werkstation door de trainer voor persoonlijke uitleg.
 • Aanlevering van digitale cursusondersteuning en cursusmateriaal.
 • Opleiding gegeven door een Autodesk Certified Trainer.

Na de opleiding:

 • Opvolging via een tevredenheidsvragenlijst en een digitaal opleidingscertificaat voor de cursist.

Dag 1 – Algemeen + Points / Surface

 • Interface
 • Overzicht van de algemene beginselen en werkvoorschriften
 • Tekenen en werken met Points (puntobjecten)
 • Realisatie van verschillende presentaties
 • Importeer en exporteer Points
 • Creatie van een Surface (oppervlak) met verschillende datatypes
 • Visualisatie en presentatie van het terrein

Dag 2 – Volumeberekeningen

 • Berekening van de volumes tussen verschillende gebieden
 • ​Aanmaken lengte en dwarsprofielen
 • Analyses tijdens veranderingen in het terrein
 • Graafwerkzaamheden (stormbekken, dijken, …)
 • Creatie en werken met percelen

Dag 3 – Projecten met Wegen / Dijken

 • Tekenen en werken met 2D- en 3D-assen (lengteprofielen)
 • Tekenen en werken met standaardprofielen
 • Réalisation de projets 3D
 • Ontwikkelen van verbredingen en versmallingen

Dag 4 – Geavanceerde 3D-projecten

 • Realisatie van kruispunten en rotondes
 • Uitvoeren van volumeberekeningen vanuit het 3D-project
 • Kruisprofielen maken
 • Realisatie van metingen / grondmarkeringen
 • Inleiding tot leidingsystemen

Gerelateerde producten

Inschrijvingsformulier

  Naam (deelnemer)*

  Contactpersoon (correspondentie)*