Upskilling - Zes tips voor de industrie van de toekomst


Denk je dat morgen een robot voor jou kan werken? Voor de industriële sector ligt het antwoord niet zo voor de hand, aangezien de studies over de toekomst van de sector verdeeld zijn. Upskilling, of het vergroten van de vaardigheden van werknemers, zou wel eens de beslissende factor kunnen zijn.

28.10.2021

Uit een recente studie van de Universiteit van Oxford blijkt dat de automatisering van fabricageprocessen de helft van de banen in de wereld zou kunnen vervangen. Vervolgens concludeerde de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) dat de invloed van de nieuwe technologieën uiteindelijk niet zo dramatisch zou zijn. Wat onbetwistbaar blijft, is dat de digitale transformatie de manier waarop we werken voorgoed heeft veranderd. In de industriële sector wordt gesteld dat de informatietechnologie eigenlijk meer banen verandert dan dat ze banen doet verdwijnen.

Het gaat er niet om dat menselijke werknemers door robots worden vervangen, maar dat ze leren om nieuwe technologieën in hun werk te integreren, zodat ze in harmonie kunnen werken. Dit doet een aantal vragen rijzen, met als belangrijkste hoe een personeelsbestand op te bouwen dat zowel uit mensen als machines bestaat. Welke vaardigheden zullen essentieel zijn in de digitale fabriek? Welke opleidingen zullen menselijke werknemers in staat stellen om ‘mee’ te zijn met de nieuwste technologieën?

Deskundigen en futuristen geven zes tips om de industrie te helpen zich te herbezinnen, personeel aan te werven en de vaardigheden van haar werknemers te ontwikkelen om de uitdaging van de digitale overgang aan te gaan. De toekomst van de sector is afhankelijk van bijscholing (upskilling).

1. Versterken van menselijke vaardigheden

De digitale boost op de werkplek heeft een onbedoeld gevolg gehad: een grotere vraag naar vaardigheden die alleen de mens bezit. Door de repetitieve, manuele taken uit te voeren die kenmerkend zijn voor veel conventionele banen, maakt de digitale technologie plaats voor niet-technische, zuiver menselijke vaardigheden.

Uit een onderzoek van het World Economic Forum bleek dat in het komende decennium de eisen voor topfuncties sterk zullen afhangen van wezenlijk menselijke eigenschappen zoals creativiteit, kritisch denken en emotionele intelligentie.

Om voorbereid te zijn op de toekomst, moeten aanwervingen en ontwikkeling van vaardigheden gericht zijn op deze eigenschappen, alsmede op de technische competenties die vereist zijn om in een steeds meer geautomatiseerde omgeving te werken.

2. Integreren van online communicatie

Nu automatisering, kunstmatige intelligentie en robotica zich overal ontwikkelen, wenden productieprofessionals zich tot digitale technologie om hun huidige verantwoordelijkheden doeltreffender te beheren.

Sociale netwerken en instant messaging dragen ook bij tot de digitalisering van banen. Deze platforms moeten de ontwikkeling van vaardigheden stimuleren, aangezien ze nu al de interacties en uitwisselingen vergemakkelijken die nodig zijn om de productiviteit op peil te houden.

Deze paradigmaverschuiving is een unieke kans om nieuw talent en nieuwe ‘knowhow’ wereldwijd te vinden. Dit maakt het bovendien ook mogelijk om een bedrijf 24 uur per dag en 7 dagen per week te runnen, wat al een kleine revolutie is.

3. Wees geduldig: upskilling vereist vertrouwen

Het is niet altijd gemakkelijk om mensen een verandering te doen aanvaarden. Iedereen kan in machines investeren, maar het is niet altijd gemakkelijk om mensen erbij te betrekken. Om hen aan boord te krijgen, moet je de voordelen van verandering kunnen aantonen. Automatisering en digitalisering maken het mogelijk processen te optimaliseren en bijgevolg de productiecapaciteiten te verhogen. En meer capaciteit betekent meer groei, en dat is in ieders belang.

4. Verwar transformatie niet met revolutie

Om werknemers ervan te overtuigen zich bij te scholen, is het niet alleen van vitaal belang om de juiste richting aan te geven, maar hen ook rechtstreeks te betrekken bij de stappen om die richting te bereiken. Alles in één keer veranderen is niet de juiste manier. Een stappenplan waarbij men tijdens het hele proces in alle werknemers investeert is de meest efficiënte manier voor transformatie.

Om een verandering tot stand te brengen, moet je eerst een duidelijk en realistisch doel stellen. Bovendien is het gebruik van papier niet meer van deze tijd. Een geïntegreerd systeem waarbij alles digitaal wordt beheerd is de meest aangewezen methodiek. Transformatie is een evolutie, geen revolutie.

5. Maak nieuwe (en jonge) werknemers de drijvende kracht achter je digitale strategie

Het inzicht in de wijze waarop technologie productieprocessen kan veranderen, helpt ons bij de voorbereiding op een toekomst waarin werk gesofisticeerder, meer op groei gericht en meer persoonlijk lonend zal zijn. Nieuwe talenten kunnen uitgroeien tot echte ‘digital catalysts’, katalysatoren die bestaande werknemers nieuwe perspectieven bieden.

De eenvoudigste manier om mogelijkheden voor digitalisering en procesverbetering vast te stellen, is om nieuwe jonge talenten er een paar dagen over na te laten denken. “Waarom doen we dit op deze manier?”

Jongeren zijn meer vertrouwd met technologie dan vorige generaties. Zij zien de dingen met een frisse blik en zullen waarschijnlijk vragen stellen waar anderen misschien niet aan gedacht hebben.

6. Nadruk op bijscholing

Bedrijven moeten nadenken over hoe zij hun ‘talent pipeline’ willen ontwikkelen. Partnerships met universiteiten en hogescholen zijn nutteloos als ze niet gebaseerd zijn op adequate opleidingen, gericht op de ontwikkeling van vaardigheden en bedrijfsresultaten.

Op dit vlak kunnen leerprogramma’s een verschil maken.?Het is een goed idee om de voordelen van bijscholing in en met bedrijven te bespreken en na te gaan in welke partnerships bedrijven samen met scholen kunnen participeren?

Bron: Autodesk Redshift