De natuur als inspiratie voor duurzame steden (Smart City)


Een Smart City is een duurzame stad waarbij 'Internet of Things' de stad op zowat alle vlakken beheert en bestuurt. Het doel is om de levenskwaliteit te verhogen door de stad efficiënter te organiseren en de afstand tussen de inwoners te verkleinen. Kan de natuur een inspiratiebron zijn voor zo'n Smart City? Uiteraard

28.10.2021

Ontwerpers, ingenieurs en uitvinders laten zich al lang inspireren door de natuur voor hun ontwerpen. Zo zijn er uiteenlopende innovaties als vliegtuigen (geïnspireerd door vogels), ventilatiesystemen (termieten), kogeltreinen (ijsvogels) en velcro klittenband (kleefkruid). Op dit moment kan de natuur echter dienst doen als model voor circulaire steden: duurzame systemen die afval en vervuiling minimaliseren door te recycleren en hergebruiken.

De natuur is het perfecte model voor zo’n onderneming. Ze verspilt niets: dode planten en dieren vallen uiteen in voedingsstoffen die door de aarde worden geconsumeerd en vervolgens worden gebruikt om een ??nieuwe cyclus van levende wezens te creëren. Dit regeneratieve proces vormt de kern van de circulaire economie, een systeem van dingen ontwerpen, maken en gebruiken dat de beperkte hulpbronnen van onze planeet respecteert. In een circulaire economie worden producten en processen opnieuw ontworpen om afval en vervuiling te elimineren. Producten en materialen worden hergebruikt en natuurlijke hulpbronnen vernieuwd

Circulaire economie, een systeem van ‘dingen ontwerpen, maken en gebruiken’ met respect voor onze planeet.

Dit is een noodzakelijke verbetering ten opzichte van de huidige lineaire economie, waarin fabrikanten de hulpbronnen van de aarde gebruiken om producten te maken die consumenten gebruiken en vervolgens weggooien. Uit onderzoek blijkt dat steden de belangrijkste overtreders zijn van dit afvalinzamelsysteem. Ze produceren tot 50 % wereldwijd afval en 60 tot 80 % aan broeikasgasemissies. Gelukkig is er een alternatief voor het creëren van de verandering.

Hieronder staan enkele aspecten van hoe steden de circulaire economie kunnen omarmen – en welke steden vandaag al inspirerend werk doen.

1. Circulaire steden hebben een groene infrastructuur

Groene infrastructuur – een aangelegd netwerk van natuurlijke en halfnatuurlijke gebieden – is een methode die steden kunnen gebruiken om afvalbeheer, regenwaterbeheer, hittestress, luchtkwaliteit en klimaat aan te pakken. biodiversiteit. Groene daken en gevels kunnen de hoeveelheid bouwafval verminderen door de levensduur van buitenoppervlakken te verlengen. Daktuinen bieden een beschermende laag tegen de zon en hoge temperaturen, waardoor de levensduur van traditionele platte daken wordt verdubbeld. Bovendien verminderen groene gevels de onderhoudsbehoefte van conventionele gevels. De isolerende werking van groene daken en gevels helpt ook om de binnentemperatuur het hele jaar door te reguleren, wat energie bespaart.

Nog een voordeel van groene oppervlakken? Ze zijn een stuk leuker om naar te kijken dan beton!

2. Maatschappelijk leiderschap en creatieve visie

De overgang van een lineaire economie naar een circulaire economie is geen sinecure. Het is een uitdaging die tijd vergt, met grote veranderingen in infrastructuur, businessmodellen, logistiek en sociaal gedrag. Om te beginnen moeten steden circulaire systemen creëren die economische groei scheiden van het gebruik van nieuwe materialen en duurzame hulpbronnen ondersteunen. Circulariteit integreren in het gemeentelijk beleid betekent ook dat alle actoren in de publieke en private sector worden betrokken. Door de principes van de circulaire economie te ondersteunen, kunnen steden ook een ander voordeel ontdekken: ze kunnen ondernemerschap en innovatie op lokaal niveau helpen stimuleren.

Groene infrastructuur in circulaire steden is niet alleen praktisch, het is ook een streling voor het oog.

3. De vastgoedsector is ook circulair

Al het afval (glas, staal, hout en beton) van gesloopte en gerenoveerde gebouwen wordt onherroepelijk gestort. Maar ook bij de bouw van nieuwe commerciële ruimtes worden de resterende (ongeopende) materialen gewoon weggegooid. Deze praktijken zijn een enorme verspilling van geld en middelen, maar ze veranderen nu de circulaire economie begint te groeien in de vastgoedsector. Dit heeft een significante en positieve impact op het milieu, maar ook op de algemene mentaliteit (bewust van het milieu) in de bedrijfscultuur

4. Welke steden zijn momenteel de ‘Circularity Heroes’?

Zeven steden over de hele wereld lopen voorop in de richting van een circulaire economie.

San Francisco, een oude wereldleider in recycling, hergebruikt 80% van al het afval en streeft ernaar om volgend jaar ‘nul afval’ te bereiken.

In Kopenhagen fietst 62% van de inwoners elke dag naar het werk, waar ze genieten van de kortste werktijden van Europa en kunnen deelnemen aan gratis sportactiviteiten. Niet verrassend, de inwoners van de Deense hoofdstad behoren tot de gezondste en gelukkigste ter wereld. En in

In Whanganui (Nieuw-Zeeland) stroomt ‘s werelds eerste waterloop die de wettelijke rechten van een persoon verwierf. De Whanganui-rivier, die door de inheemse Maori als een voorouder wordt beschouwd, staat onder toezicht van twee wettelijk aangewezen milieuvoogden. Haar persoonlijkheidstoestand helpt ook de inheemse tradities van de Maori te beschermen.

Zien alle circulaire grootsteden er binnenkort zo uit?

5. The City of the Future

Met een wereldbevolking die tegen 2050 naar verwachting 9,8 miljard inwoners zal bereiken, waarvan 70 % in steden zullen wonen, liggen er veel ecologische, sociale en economische uitdagingen aan de horizon. Architectuur- en stedenbouwkundig bureau Skidmore, Owings & Merrill (SOM) ontwierp ‘The City of the Future’, een stad die op creatieve wijze deze uitdagingen aangaat. In de visie van SOM zijn steden een verzameling dichtbevolkte ‘knooppunten’ die met elkaar zijn verbonden door hogesnelheidstreinen. Stadscentra liggen landinwaarts, weg van stijgende waterlichamen, en hebben groene, modulaire gebouwen die sneller gebouwd kunnen worden en minder afval bevatten. Ze hebben ook flexibele interieurs die kunnen worden aangepast aan veranderende commerciële of residentiële behoeften.

Hoe ziet Autodesk de toekomst van Circular Design?

Circular Design is er om de circulariteit te ondersteunen en de manier waarop we materialen en energie gebruiken radicaal te heroverwegen. Onderdelen van producten of gebouwen kunnen we voortdurend hergebruiken in toekomstige projecten met minder afval.

Naarmate de middelen van de wereld steeds beperkter worden, vormt de Circular Design het fundament van de circulaire economie.

Bekijk de video hieronder voor een visuele weergave van Circular Design.

Bron: Autodesk Redshift