Elia | Beter teamwork dankzij digitalisatie


31.01.2023

Elia is de beheerder van het Belgische transmissienet voor elektriciteit. Dit hoogspanningsnet (30.000 tot 400.000 Volt) strekt zich uit over bijna 9.000 km aan lijnen, ondergrondse en onderzeese kabels verspreid over heel België. Als transmissienetbeheerder vervoert Elia de elektriciteit van de producenten naar de distributienetten, zodat zij die op hun beurt tot bij elke verbruiker brengen. Deze essentiële schakel op de energiemarkt is bovendien van cruciaal belang voor onze economie, aangezien ze ook rechtstreeks grote ondernemingen van stroom voorziet. Daarnaast zijn ze ook zelf verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het net.

Uitdaging van de klant

Alle historische plannen van het hoogspanningsnet stonden op papier en deze oude schema’s kon Elia niet zomaar weggooien. Bovendien beschikten de ontwerpers niet over een gemeenschappelijk overeengekomen mappenstructuur voor alle gegevensbestanden. Ze maakten wel al gebruik van AutoCAD, maar op databaseniveau zat er geen structuur qua versiebeheer. Tekenaars moesten zich meer dan nodig bezighouden met administratie in plaats van hun kernactiviteit: ontwerpen.

Daarnaast was er geen standaardisatie via gemeenschappelijke templates en was er weinig overzicht van de projecten. Historische versies, workflows en statussen van bestanden konden niet opgevraagd worden wanneer nodig. Dit zorgde voor een enorm tijdsverlies en hierdoor konden de onderlinge teams vrij moeilijk met elkaar samenwerken.

Aangezien Elia een belangrijke speler is op de energiemarkt, gingen ze op zoek naar een betrouwbare dienstverlener die met hen meedacht aan de beste oplossingen voor deze vraagstukken.

Projectdoelen

Aksel Haeldermans (Business Analyst Elia): “Voor ons was het essentieel om een rechterhand te vinden die meedenkt met ons en zelf nieuwe ideeën, inzichten en tegenvoorstellen aanlevert. In Arkance Systems vonden we een proactieve partner die kwaliteit aflevert. Wanneer we een vraag stellen, komen ze met meerdere pistes en mogelijkheden in plaats van één specifiek antwoord.

Voor onze uitdaging qua organisatie van de data en het invullen van metadata per plan gingen we samen op zoek naar de oplossing die het beste beantwoordde aan de noden van Elia. Het is voor onze ontwerpers essentieel dat ze weten waar de plannen staan en in welke versie ze werken.

Automatisering van de minder fijne werkzaamheden was hierin prioritair, waarbij de foutenlast daalt en minder tijd verloren gaat. Dankzij een kruisbestuiving met Arkance Systems vonden we na enkele testen de juiste software.”

Aksel Haeldermans & Jonas Velter

Oplossing

Maarten Clerinx (Senior Consultant Arkance Systems): “Na een grondige analyse van de noden van Elia implementeerden we verschillende Autodesk-software, waaronder Vault Professional voor zo’n 120 gebruikers en Vault Thin Client voor ongeveer 500 gebruikers. Het aantal unique files staat vandaag op zo’n +/- 2 miljoen files, en Elia legt daarbovenop nog eens zeer hoge eisen qua performance en security. Dit alles maakt de projecten extra uitdagend.

Zowel voor AutoCAD als Vault Professional ontwikkelden we plug-ins op maat van Elia, waaronder een aantal maatwerkcommando’s, menu’s en datacards. Op deze manier kan de gebruiker eenvoudig eigenschappen invoeren die rechtstreeks uit het ERP-systeem komen.

Daarnaast werkten we ook een aantal Vault-jobs uit, waaronder de automatische PDF-creatie. Via een onderhoudscontract (SLA) en enkele opleidingen wanneer nodig, garanderen de werknemers van Elia zich van een efficiënt gebruik.”

Bedrijfsresultaat

Jonas Velter (Designer Coordinator Elia): “Onze ontwerpers kennen de programma’s door en door, maar alles blijft evolueren. Dankzij het gebruik van Vault Professional wordt alles veel minder administratief en besparen we enorm veel tijd. Onze focus ligt nu op het afleveren van kwalitatieve ontwerpen, terwijl we vroeger te veel op zoek gingen naar bestanden die ‘ergens’ opgeslagen waren. Qua teamwork hebben we grote stappen gezet. Met de mensen van Arkance Systems hebben we bovendien doorheen de jaren een hele goede band opgebouwd en kunnen we hen steeds bereiken wanneer nodig.”

Maarten Clerinx: “Ons voornaamste doel is om Elia te ontzorgen via onze persoonlijke dienstverlening. Samen verkennen we vaak of er innovatieve perspectieven zijn op maat van Elia. Dankzij het stroomlijnen van hun ontwerpprocessen zijn ze nu in staat om sneller te werken met een mindere foutenlast. Daarnaast overwegen we om onze toepassingen uit te breiden en meer teams te integreren in Vault Professional. Alle geïnstalleerde producten worden bovendien goed opgevolgd en geupdated wanneer nodig.”

Aksel Haeldermans: “Dankzij Arkance Systems blijven we op de hoogte van de nieuwste evoluties op de markt. Samen bekijken we ook steeds of er nieuwe mogelijkheden zijn. Naar Autodesk toe is er ook een wisselwerking over onze user experiences en hiermee houden ze rekening bij updates en/of nieuwe versies. Voor Elia is het een hele prestigieuze eer om de tools van Autodesk mee te helpen verbeteren.”

MEER INFORMATIE

Elia System Operator NV – Keizerslaan 20 – 1000 Brussel

T: +32 2 546 70 11

info@elia.be | https://www.eliagroup.eu/